CÁC ĐƠN HÀNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC VUI LÒNG THANH TOÁN QUA CÁC NGÂN HÀNG SAU

1. Ngân hàng Đông Á (Donga Bank)

Số tài khoản: 0101811940

Chủ tài khoản: Phạm Hữu Nghĩa

Phòng giao dịch Saigon Pearl, CN TP.HCM

2. Ngân hàng Vietcombank

Số tài khoản: 0071005402411

Chủ tài khoản: Phạm Hữu Nghĩa

Chi nhánh TP.HCM

3. Ngân hàng Sacombank

Số tài khoản: 060085762624

Chủ tài khoản: Phạm Hữu Nghĩa

Chi nhánh 8/3 TP.HCM

4. Ngân hàng Techcombank

Số tài khoản: 19025659067017

Chủ tài khoản: Tô Văn Lộc

Chi nhánh Hùng Vương TP.HCM